ขั้นตอนที่ 1

คำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

หลังจากที่คำสั่งซื้อของคุณลูกค้าเสร็จสมบูรณ์จนถึงหน้าสุดท้าย ระบบจะมีการแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ รวมถึงจำนวนเงินสุทธิของคำสั่งซื้อนั้น ๆ

สำหรับช่องทางในการชำระเงิน
คุณลูกค้าสามารถโอนผ่านธนาคารได้ทุกธนาคารมายังบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บจก.สมบูรณ์การไฟฟ้าคลองหลวง

เลขที่บัญชี: 033-109-7799

ขั้นตอนที่ 2

แจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่คุณลูกค้าได้โอนเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกข้อมูลแจ้งการชำระเงินที่นี่ หากคุณลูกค้าเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์อยู่แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลคำสั่งซื้อมาแสดงผลให้อัตโนมัติ

1. ชื่อ: ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำการสั่งซื้อ

2. เบอร์โทร: เบอร์โทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อ สำหรับการติดต่อกลับในกรณีที่ไม่พบยอดโอน

3. รายการสั่งซื้อ: เลขที่รายการสั่งซื้อที่ต้องการแจ้งยอด ซึ่งคุณลูกค้าสามารถหาเลขที่รายการสั่งซื้อได้ ขั้นตอนแรกในหน้าสุดท้ายของการทำรายการ หรือจากอีเมลล์

4. จำนวนเงินที่โอน: จำนวนเงินที่โอนเข้ามา

5. โอนไปยังธนาคาร: เนื่องจากตอนนี้ทางบริษัทของเรามีเพียงแค่บัญชีของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น ในอนาคตเราอาจจะเพิ่มช่องทางในการชำระเงินมากขึ้น

6. วันที่โอน: วันที่/เดือน/ปี (ค.ศ.) ที่ทำการโอนเงินเข้ามา (ซึ่งคุณลูกค้าสามารถดูได้จากในสลิปยืนยันการทำธุรกรรม)

7. เวลาที่โอน: เวลาที่ทำการโอนเงินเข้ามา (ซึ่งคุณลูกค้าสามารถดูได้จากในสลิปยืนยันการทำธุรกรรม) ควรจะเป็นเวลาเดียวกันกับในสลิปเท่านั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ

8. หลักฐานการโอน: หากคุณลูกค้ามีสลิปการโอนเงิน สามารถอัพโหลดรูปภาพของสลิปดังกล่าวเข้ามาเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบได้

เมื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นครบ คุณลูกค้าสามารถกดส่งข้อมูลได้เลย

ขั้นตอนที่ 3

สถานะเปลี่ยนแปลง รอการตรวจสอบ

หากคุณลูกค้าเป็นสมาชิกในเว็บไซต์อยู่แล้ว สามารถเช็คสถานะของเลขที่คำสั่งซื้อได้ที่หน้านี้ สถานะจะถูกเปลี่ยนแปลงจาก รอการชำระเงิน เป็น กำลังตรวจสอบการชำระเงิน

หากการแจ้งยอดโอนเงินชำระสินค้ามาถูกต้องครบถ้วน ทางเราจะรีบดำเนินจัดการส่งสินค้าให้ในลำดับต่อไปค่ะ