พัดลมดูดอากาศ ขึ้นฝ้า

แสดงทั้งหมด 14 ผลลัพท์

แสดง 9 24 36

พัดลมดูดอากาศขึ้นฝ้าไม่ต่อท่อ 8″ (บานเกร็ด) EX-20SSCT (MITSUBISHI)

1,170.00 ฿
  • ใบพัดขนาด 8 นิ้ว แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก บาง ถอดล้างทำความสะอาดง่าย
  • มีชัตเตอร์เปิด-ปิด อัตโนมัติ ปัองกันการไหลย้อนกลับของอากาศ กลิ่น ฝุ่นละออง หรือแมลงต่างๆ

พัดลมดูดอากาศขึ้นฝ้าไม่ต่อท่อ 10″(บานเกร็ด) EX-25SSCT (MITSUBISHI)

1,400.00 ฿
  • ใบพัดขนาด 10 นิ้ว แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก บาง ถอดล้างทำความสะอาดง่าย
  • มีชัตเตอร์เปิด-ปิด อัตโนมัติ ปัองกันการไหลย้อนกลับของอากาศ กลิ่น ฝุ่นละออง หรือแมลงต่างๆ

พัดลมดูดอากาศขึ้นฝ้าไม่ต่อท่อ 10″ EX-25SC5T (MITSUBISHI)

1,240.00 ฿
  • ใบพัดขนาด 10 นิ้ว แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก บาง ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

พัดลมดูดอากาศขึ้นฝ้าไม่ต่อท่อ 6″ EX-15SC6T (MITSUBISHI)

980.00 ฿
  • ไม่ใช้ท่อต่อ
  • ใบพัดขนาด 6 นิ้ว แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก บาง ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

พัดลมดูดอากาศขึ้นฝ้าไม่ต่อท่อ 8″ EX-20SC5T (MITSUBISHI)

1,040.00 ฿
  • ใบพัดขนาด 8 นิ้ว แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก บาง ถอดล้างทำความสะอาดง่าย