ตลับแยกสายทีวี

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

แสดง 9 24 36

ตลับแยกสายทีวี แบบหน้ากาก 2″x4″ MIXER SATTELLITE ID-21REC (IDEASAT)

220.00 ฿
เป็นตัวรวมสัญญาณเสาอากาศทีวีอานาล็อก/ดิจิตอล กับจานดาวเทียม หรือเป็นตัวแยกสัญญาณเสาอากาศทีวีอานาล็อก/ดิจิตอล กับดาวเทียมก็ได้ โดยจานดาวเทียมความถี่ 950-2150 MHz เสาอากาศอนาล็อค/ทีวีดิจิตอล ความถี่ 5-860 MHz แบบสี่เหลื่มผืนผ้ามีฝาครอบไว้ยึดกับบล็อกฝังหรือกล่องลอยทั่ว ๆ ไปได้

ตลับแยกสายทีวี MIXER SATTELLITE ID-0201 (IDEASAT)

120.00 ฿
เป็นตัวรวมสัญญาณจานดาวเทียมกับเสาอากาศทีวีอานาล็อก/ดิจิตอล เป็นตัวแยกสัญญาณจานดาวเทียมกับเสาอากาศทีวีอานาล็อก/ดิจิตอล โดยจานดาวเทียมความถี่ 950-2150 MHZ เสาอากาศอานาล็อก/ทีวีดิจิตอล ความถี่ 5-860 MHZ(สามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง 2 แบบ)

ตลับแยกสายมัลติสวิตช์ SMATV Splitter 3 Input 2 Ways ID3-2SP (IDEASAT)

1,760.00 ฿
เป็นสปิตเตอร์ 2 ทาง ตระกูล 3 ที่มีเสาอากาศ TV Digital เข้า 1 ออก 2 เหมาะสำหรับแยก main จาก 1 main เป็น 2 main หรือไว้ปิดท้าย TAP ตัวสุดท้าย มี Adapter

ตลับแยก Splitter 8 ways (LEOTECH)

190.00 ฿
Satellite Splitter 8 ways (All port power pass) สปิตเตอร์ดาวเทียมขนาดมาตรฐาน รองรับความถี่ 5-2400 MHz บบรจุกล่อง (ไม่มี Connector)
 • ป้องกันสัญญาณรบกวน และป้องกันการสะท้อนสัญญาณได้ดี
 • ใช้สำหรับแยกสัญญาณดาวเทียมที่ความถี่ 5 - 2150 MHz
 • เหมาะสำหรับงานภายในบ้านพักอาศัย และงานระบบภายในอาคาร
 • ตัวแยกสัญญาณดาวเทียม เพื่อเพิ่มจุดรับชม
 • แบบ All Port Power Pass ไฟสามารถผ่านได้ทุกพอร์ต
 • ตัวสินค้าผลิตจากวัสดุพิเศษ จึงทำให้ไม่มีสนิม

ตลับแยก Splitter 6 ways (LEOTECH)

170.00 ฿
Satellite Splitter 6 ways (All port power pass) สปิตเตอร์ดาวเทียมขนาดมาตราฐาน รองรับความถี่ 5-2400 MHz บรรจุกล่อง (ไม่มี Connector)
 • ป้องกันสัญญาณรบกวน และป้องกันการสะท้อนสัญญาณได้ดี
 • ใช้สำหรับแยกสัญญาณดาวเทียมที่ความถี่ 5 - 2150 MHz
 • เหมาะสำหรับงานภายในบ้านพักอาศัย และงานระบบภายในอาคาร
 • ตัวแยกสัญญาณดาวเทียม เพื่อเพิ่มจุดรับชม
 • แบบ All Port Power Pass ไฟสามารถผ่านได้ทุกพอร์ต
 • ตัวสินค้าผลิตจากวัสดุพิเศษ จึงทำให้ไม่มีสนิม

ตลับแยก Splitter 4 Ways (LEOTECH)

90.00 ฿
Satellite Splitter 4 ways (All port power pass) สปิตเตอร์ดาวเทียมขนาดมาตราฐาน รองรับความถี่ 5-2400 MHz บรรจุกล่อง (ไม่มี Connector)
 • ป้องกันสัญญาณรบกวน และป้องกันการสะท้อนสัญญาณได้ดี
 • ใช้สำหรับแยกสัญญาณดาวเทียมที่ความถี่ 5 - 2150 MHz
 • เหมาะสำหรับงานภายในบ้านพักอาศัย และงานระบบภายในอาคาร
 • ตัวแยกสัญญาณดาวเทียม เพื่อเพิ่มจุดรับชม
 • แบบ All Port Power Pass ไฟสามารถผ่านได้ทุกพอร์ต
 • ตัวสินค้าผลิตจากวัสดุพิเศษ จึงทำให้ไม่มีสนิม

ตลับแยก Splitter 3 Ways (LEOTECH)

80.00 ฿
Satellite Splitter 3 way (All port power pass) สปิตเตอร์ดาวเทียมเทียมขนาดมาตราฐานรองรับความถี่ 5-2400 MHz บรรจุกล่อง(ไม่มี Connector)
 • ป้องกันสัญญาณรบกวน และป้องกันการสะท้อนสัญญาณได้ดี
 • ใช้สำหรับแยกสัญญาณดาวเทียมที่ความถี่ 5 - 2150 MHz
 • เหมาะสำหรับงานภายในบ้านพักอาศัย และงานระบบภายในอาคาร
 • ตัวแยกสัญญาณดาวเทียม เพื่อเพิ่มจุดรับชม
 • แบบ All Port Power Pass ไฟสามารถผ่านได้ทุกพอร์ต
 • ตัวสินค้าผลิตจากวัสดุพิเศษ จึงทำให้ไม่มีสนิม

ตลับแยก Splitter 2 Ways (LEOTECH)

64.00 ฿
Satellite Splitter 2 way (All port power pass) สปิตเตอร์ดาวเทียมเทียมขนาดมาตราฐานรองรับความถี่ 5-2400 MHz บรรจุกล่อง(ไม่มี Connector)
 • ป้องกันสัญญาณรบกวน และป้องกันการสะท้อนสัญญาณได้ดี
 • ใช้สำหรับแยกสัญญาณดาวเทียมที่ความถี่ 5 - 2150 MHz
 • เหมาะสำหรับงานภายในบ้านพักอาศัย และงานระบบภายในอาคาร
 • ตัวแยกสัญญาณดาวเทียม เพื่อเพิ่มจุดรับชม
 • แบบ All Port Power Pass ไฟสามารถผ่านได้ทุกพอร์ต
 • ตัวสินค้าผลิตจากวัสดุพิเศษ จึงทำให้ไม่มีสนิม