แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

แสดง 9 24 36

สวิตช์1ทาง 3 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีขาว) รุ่นM-Plus M3N-S31 (HACO)

101.00 ฿
สวิตช์1ทาง สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีขาว) รุ่นM-Plus M3N-S31 (HACO) Surface Switch Full Set 3 Gang 1 Way Switch 16A 250V

สวิตช์1ทาง 5 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีขาว) รุ่นM-Plus M4N-S51 (HACO)

169.00 ฿
สวิตช์1ทาง สวิตช์ทางเดียว 5 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีขาว) รุ่นM-Plus M4N-S51 (HACO) Surface Switch Full Set 5 Gang 1 Way Switch 16A 250V

ปลั๊กเดี่ยว 2 ขา 2 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ รุ่นM-Plus M3N-R20 (HACO)

77.00 ฿
ชุดปลั๊กเดี่ยว ชุดเต้ารับเดี่ยว  2 ขา 2 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ รุ่นM-Plus M3N-R20 (HACO) Duplex Surface 2 Pin Socket Full Set Euro-American Socket 16A 250V

ปลั๊กเดี่ยว 2 ขา 3 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ รุ่นM-Plus M3N-R30 (HACO)

97.00 ฿
ชุดปลั๊กเดี่ยว ชุดเต้ารับเดี่ยว 2 ขา 3 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ รุ่นM-Plus M3N-R30 (HACO) Triple Surface 2 Pin Socket Full Set Euro-American Socket 16A 250V

สวิตช์1ทาง 1 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีขาว) รุ่นM-Plus M3N-S11 (HACO)

58.00 ฿
สวิตช์1ทาง สวิตช์ทางเดียว  1 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีขาว) รุ่นM-Plus M3N-S11 (HACO)  ชุดสวิตช์แบบลอย Surface Switch Full Set 1 Gang 1 Way Switch 16A 250V  

สวิตช์กดกระดิ่ง 16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีขาว) รุ่นM-Plus M3N-B11 (HACO)

77.00 ฿
สวิตช์กดกระดิ่ง สวิตช์กดออด  16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีขาว) รุ่นM-Plus M3N-B11 (HACO) Surface Switch Full Set  Bell Press Switch 16A 250V

ปลั๊กสากล 1 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีขาว) รุ่นM-Plus M3N-U10 (HACO)

117.00 ฿
ชุดปลั๊กสากล เต้ารับเดี่ยว 1 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีขาว) รุ่นM-Plus M3N-U10 (HACO) Surface  Single  Universal Socket 16A 250V Full Set

ปลั๊ก USB สำหรับชาร์จไฟ 2.1 แอมป์+สวิตช์ทางเดียว 16A 250V (สีขาว) รุ่นM-Plus M3N-USB2S (HACO)

450.00 ฿
ปลั๊ก เต้ารับ  USB สำหรับชาร์จไฟ 2.1 แอมป์+สวิตช์ทางเดียว สวิตช์1ทาง  16A 250V (สีขาว) รุ่นM-Plus M3N-USB2S (HACO) Surface USB Socket Module 2.1A  +  1 Gang 1 Way Switch Universal Socket 16A 250V มีไฟแจ้งสถานะการทำงาน ตัดกระแสอัตโนมัติเมื่อไฟเต๊ม

สวิตช์1ทาง 2 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีขาว) รุ่นM-Plus M3N-S21 (HACO)

79.00 ฿
สวิตช์1ทาง สวิตช์ทางเดียว  2 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีขาว) รุ่นM-Plus M3N-S21 (HACO) ชุดสวิตช์แบบลอย Surface Switch Full Set 2 Gang 1 Way Switch 16A 250V