การรับประกันสินค้า

สินค้าทุกรายการของ สมบูรณ์การไฟฟ้า คลองหลวง เป็นสินค้าใหม่ และทางร้านได้มีการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้น ก่อนทำการจัดส่งให้ลูกค้า ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับสินค้าที่ลูกค้าได้รับ การรับประกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. ทางร้านจะรับประกันสินค้า 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า อ้างอิงตามระบบขนส่ง
 2. หากสินค้ามีการชำรุด เสียหาย ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า อ้างอิงตามระบบขนส่ง โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทางร้านจะทำการพิจารณาการเปลี่ยนสินค้าให้ หากทางร้านมีสินค้านั้น ๆ อยู่ในคลังจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าทันที แต่ถ้าหากเป็นสินค้าที่ทางร้านไม่มีของอยู่ในคลัง ลูกค้าอาจต้องรอการเปลี่ยนสินค้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนสินค้ากับผู้ผลิต
 3. การรับประกันสินค้าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานและการรับประกันของบริษัทหรือผู้ผลิตเท่านั้น
 4. หากเป็นสินค้าที่มีประกันกับบริษัทผู้ผลิตตามระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านจะทำการ เปลี่ยน/ซ่อม สินค้าให้ โดยระยะเวลาการเปลี่ยน/ซ่อม จะขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต
 5. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมกรณี ดังต่อไปนี้
  • 5.1 เกิดจากความไม่พอใจหรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ซื้อ
  • 5.2 เกิดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน เช่น ตกหล่น แตกหัก เป็นต้น
  • 5.3 เกิดจากการใช้งานผิดวิธี เช่น ช็อต แตกหัก ไหม้ ต่อวงจรผิด เป็นต้น
  • 5.4 สภาพสินค้าอยู่ในสภาพไม่ปกติ เช่น แตกหัก ชิ้นส่วนหลุด เป็นต้น
  • 5.6 เกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ พายุ เป็นต้น
 6. ทางร้านไม่มีการเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้านอกสถานที่ หากลูกต้องการเปลี่ยน/เคลมสินค้า (เงื่อนไขการรับประกันอ้างอิงตามเงื่อนไขด้านบน)
  • 6.1 ลูกค้าสามารถมาเปลี่ยนสินค้าได้ที่หน้าร้าน Google Maps
  • 6.2 ส่งสินค้ากลับคืนมาที่ร้านค้า ตามที่อยู่ดังนี้

   บริษัท สมบูรณ์การไฟฟ้า คลองหลวง จำกัด
   49/313-317, 49/370 หมู่ 7 .บางขันธ์คลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง .ปทุมธานี 12120